18/2021

Dne 26.5.2021 pan Ing. J.Š. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

1. Kolik povolení bylo vydáno pro parkování na parkovišti u hřiště (příloha 1.)
2. Kdo povolil parkování na trávě u hřiště. (příloha 2)
3. Jaké budou ze strany MČ učiněna opatření

Informace mu byly poskytnuty:

K požadavku č. 1) žádosti:
Úřad městské části Praha - Velká Chuchle (odbor stavební a správy majetku - budovy, haly, stavby) vydal 5 ks povolení pro parkování poblíž hřiště u základní školy, a to pro pedagogické pracovníky místní základní školy.
K požadavku č. 2) žádosti:
Parkování na trávě poblíž hřiště u základní školy není povoleno, a tudíž nebylo vydáno žádné povolení.
K požadavku č. 3) žádosti:
Předmětný podnět byl odborem stavebním a správy majetku (budovy, haly, stavby) ÚMČ postoupen k projednání výboru dopravy ZMČ.