19/2012

Dne 25.7.2012 pan. R.P. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o informace týkající se chuchelské pečovatelské služby.

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty.