19/2013

Dne 30. 9. 2013 pan J.H. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se kopie projektové dokumentace k domu Hvězdářská 17.

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty.