2/2013

Dne 4.2.2013 spol. Business Media CZ, s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se investičních plánů MČ pro rok 2013, které budou financovány z rozpočtu MČ, příp. z jiných veřejných rozpočtů.

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty.