2/2015

Dne 11.3.2015 pan R.P. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se problematiky Pečovatelské služby Velká Chuchle (17 otázek). 

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
1. Pečovatelská služba (dále jen PS) měla v průběhu roku 2012, 2013 do dne 30.4.2014 uzavřeny tři dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dvě dohody o pracovní činnosti k poskytování výkonů PS, z čehož jednu jako případný zástup po dobu nepřítomnosti "hlavní" pracovnice, jejichž celkový pracovní úvazek byl max. 16 hod./týden, dále jednu dohodu o provedení práce na celkem 5 hod./měsíc týkající se základního sociálního poradenství). Od 1.5.2014 do konce roku 2014 měla PS uzavřeny dvě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (jednu dohodu o pracovní činnosti k poskytování výkonů PS s pracovním úvazkem max. 16 hod./týden a jednu dohodu o provedení práce na celkem 5 hod./měsíc týkající se základního sociálního poradenství).
2. Viz odpověď v bodu 1.
3. Celkové finanční náklady na PS od jejího zřízení do konce roku 2014 činily 514.408,- Kč.
4. Od zřízení PS do konce roku 2014 bylo vyplaceno na platy pečovatelkám a sociální pracovnici celkem 372.600,- Kč.
5. PS od svého zřízení mohla nabízet každý rok své služby max. 10 uživatelům.
6. PS měla na konci roku 2014 uzavřeno celkem 10 "Smluv o poskytnutí PS".
7. Od zřízení PS do konce roku 2014 bylo vybráno za poskytnuté úkony PS od uživatelů celkem 46.584,- Kč.
8. Od zřízení PS bylo poskytnuto celkem 337 následujících úkonů s dobou trvání 489,23 hodiny:
běžné nákupy a pochůzky                  85
doprovod na OVM aj.                        35
doprovod k lékaři                             103
běžný úklid a údržba domácnosti      44
pomoc při úkonech osobní hygieny  70
9. Viz odpověď v bodu 8.
10. PS má zapsáno v "Knize jízd vozidla zahrnutého v majetku ČEZ, a.s. (firemní vozidlo)" jako jízdy pro uživatele PS od pořízení elektromobilu celkem 113 jízd s celkovým počtem 2.347 ujetých kilometrů.
11. Viz odpověď v bodu 10.
12. Celkové finanční náklady na PS v roce 2014 činily 172.171,- Kč.
13. V roce 2014 bylo vyplaceno na platy pečovatelkám a sociální pracovnici celkem 127.200,- Kč.
14. V roce 2014 bylo poskytnuto celkem 85 následujících úkonů s dobou trvání 145,59 hodiny:
běžné nákupy a pochůzky                  16
doprovod na OVM aj.                          3
doprovod k lékaři                               43
běžný úklid a údržba domácnosti         5
pomoc při úkonech osobní hygieny   18
15. V roce 2014 bylo vybráno za poskytnuté úkony PS od uživatelů celkem 15.295,- Kč.
16. Viz odpověď v bodu 6.
17. Viz odpověď v bodu 14.