2/2016

Dne 20.2.2016 pí Bc. H.P. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se přestupkových řízení podle zákona o přestupcích za období let 2013 - 2015.

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
Žadatelce byla zaslána informace do datové schránky (ve formátu PDF obsahující vyplněnou tabulku s požadovanými údaji a legendu k tabulce).