2/2017

Dne 17.2.2017 společnost Istav Media, s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se zaslání investičních plánů naší MČ pro rok 2017.

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

1. Název projektu: Víceúčelový prostor pro kulturu K8, Kazínská ulice, Velká Chuchle - stavební úpravy pro zvýšení kapacity
stručný popis projektu: předmětem stavby je zvýšení kapacity sálu, k tomu je nutné zvýšit kapacitu hygienického zázemí, vyřešit vstup a únikový východ, v rámci zázemí bude zřízena také klubovna určená jednak pro dětské kroužky apod. a jednak jako zázemí větších akcí konaných v sále (např. šatna herců),
rozpočet projektu: 2 mil. Kč. bez DPH,
plánovaný termín započetí projektu: 06/2016,
předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 03/2017.

2. Název projektu: Dostavba ZŠ Charlotty Masarykové, Starochuchelská ulice č.p. 240/38 ve Velké Chuchli
stručný popis projektu: předmětem veřejné zakázky je přístavba a dostavba základní školy, v rámci stavby bude realizována výstavba tělocvičny, kuchyně pro stravování a rozšíření kapacity tříd o šest učeben,
rozpočet projektu: 50 mil. Kč,
plánovaný termín započetí projektu: 01/2016
předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05/2017.