2/2019

Dne 4.3.2019 pan Ing. J.O. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se  "způsobu zajištění úklidu veřejných prostranství, chodníků a místních komunikací a údržby zeleně, celkových ročních nákladů a počtu obyvatel MČ."

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

a) MČ zajišťuje úklid veřejných prostranství, chodníků a místních komunikací převážně vlastními pracovníky zařazenými do odboru místního hospodářství ÚMČ (včetně zimní údržby) s tím, že v některých případech je také využívána privátní společnost z důvodu vybavení příslušnou technikou, kterou MČ nemá k dispozici (např. jarní úklid místních komunikací po zimním období) - v současnosti má odbor dva stálé zaměstnance a dva pracovníky konajících práci formou dohod o pracích mimo pracovní poměr,

b) roční rozpočtové náklady jsou k dispozici na www.chuchle.cz/samospráva/rozpočet, a to dle jednotlivých let pod kapitolou (paragrafem) 2212 - silnice,

c) to samé jako v bodu a) a b) platí pro údržbu městské zeleně - roční rozpočtové náklady jsou k dispozici na www.chuchle.cz/samospráva/rozpočet, a to dle jednotlivých let pod kapitolou (paragrafem) 3745 - zeleň,

d) MČ Praha - Velká Chuchle měla dle posledního známého údaje ČSÚ ke dni 30.9.2018 celkem 2.464 obyvatel.