20/2012

Dne 25.7.2012 paní. J.P. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o tyto informace:

-  stav bnakovních účtů ke dni 30.6.2012,

-  čerpání mezd za 1. pololetí 2012

-  kopie smlouv včetně dodatků na přístavbu ZŠ Charlotty Masarykové.

Informace  byly v zákonné lhůtě poskytnuty.