20/2013

Dne 30.10.2013 pan Ing. J.Š., podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se identifikace stavby v k. ú. Malá Chuchle (kdo stavbu povolil a kdo je její majitel).

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty.