21/2012

Dne 14.8.2012 pan Jan Plocek podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o tuto informaci:
" dohledání PD kanalizace a vodovodních řadů na pozemku parc. č. 342/1, 341/1 a 335/6 v k. ú. Velká Chuchle"
Žádost byla v zákonné lhůtě poskytnuta.