22/2012

Dne 22.8.2012 pan V.K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o předání kompletního seznamu všech řádně autorizovaných písemných příspěvků umístěných na webových stránkách úřadu v období 16.4. až 21.8.2012, které byly  z moci úřední smazány.

Informace mu byly v zákonné lhůtě částečně poskytnuty.