22/2013

Dne 16.12.2013 pan R.P. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se problematiky Pečovatelské služby Velká Chuchle (počet pečovatelek a jejich úvazek, personální obsazení, náklady na platy pečovatelek, počet klientů, finanční úhrada za úkony, konkrétní úkony a počet, počet jízd elektromobilu jako jízdy pro klienty PS).

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty.