22/2021

Dne 2.8.2021 pan R.P. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací následujícího znění:

1) Kdo a kdy rozhodl o instalaci zábradlí přes chodník v ulici Strmý vrch u domu č.4/594
2) Jaká firma provedla instalaci tohoto zábradlí - prosím o zaslání objednávky a faktury
3) prosím informaci, kdo a kdy povolil úpravu chodníku do tohoto stavu (zvětšení sklonu chodníku). Byla tato úprava chodníku zanesená v projektové dokumentaci na stavbu rodinného domu na adrese Strmý vrch 4/594.

Informace mu byly poskytnuty:

K žádosti sděluje povinný subjekt následující informace:

K otázkám č. 1), 2), 3):

Stavba RD vč. napojení garáže na komunikaci byla povolena za funkčního období minulého vedení a přítomnosti bývalého referenta stavebního odboru, a to bohužel bez připomínek. Takto byla stavebním úřadem Prahy 16 zkolaudována, a to opět bez připomínek. V projektové dokumentaci chybí detailní zpracování napojení nemovitosti k chodníku.
Proto následně nebylo možné požadovat po stavebníkovi žádnou nápravu. V prvním návrhu bylo i vytvoření schodů, ale ty se do prostoru mezi garáž a vstup na pozemek nevešly. Jediné možné řešení pro zajištění bezpečnosti chodců proti pádu, bylo takto umístit zábradlí.
O instalaci tohoto zábradlí rozhodl první místostarosta Mgr. Martin Melichar.
Zasíláme Vám objednávku a fakturu, kde je vyznačena položka zábradlí.