2/2011

2/2011


Dne 1.2.2011 firma Building Style spol. s r.o.. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o tuto informaci:
"sdělení veškerých podnikatelských subjekdů a fyzických osob, u kterých odbor ÚMČ Praha 5 - Velká Chuchle vydal nebo se chystá vydat stanovisko k projektům v jejiž rámci se ukládá zemina. (Jde o rok 2009, 2010 a 2011.)"

Informace nebyla poskytnuta, protože místně a věcně příslušný pro vydání stanovisek je odbor výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16.

Žadateli byla tato skutečnost v zákonné lhůtě oznámena.