24/2021

Dne 18.8.2021 pan Ing. J. Š. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

1) Žádám o kopii písemné komunikace s právní kanceláří M. Solil k usnesení zastupitelstva 5/4-1a ze dne 28.6.2021

2) Žádám o kopii nájemní smlouvy na část pozemku č.k.1170 mezi pozemky č.k.636 a č.k.638/1

3) Žádám o informaci, jakým způsobem bylo ze strany MČ jednáno se správcem komunikace (popř DP HMP) od úpatí Homolky k osadě Tučňáků (kú. V. Chuchle, popř až do Slivence) k zabezpečení bezpečného průjezdu autobusu 172 směr na Barandov?

Informace mu byly poskytnuty:

K žádosti sděluje povinný subjekt následující informace:

K otázce č. 1:
Jelikož se jedná o obsáhlejší materiály, veškerá komunikaci s právní kanceláří JUDr. Martin Solil je Vám k dispozici v sekretariátu a u tajemnice kontrolního výboru.

K otázce č. 2:
V souladu s nařízení GDPR Vám zasíláme kopii Smlouvy na pozemek par.č. 1170 v k.ú. Velká Chuchle.

K otázce č. 3:
Veškerá jednání probíhala mezi dodavatelem stavby Eurovia CS, a.s. (PROZNAK Praha, s.r.o.), Policií ČR, TSK Praha a.s., Dopravní podnik hl.m. Prahy a Silničním správním úřadem Prahy16. Vzhledem k tomu, že MČ Praha - Velká Chuchle není vlastníkem komunikace, nebyl brán zřetel na jakékoliv její připomínky.