25/2012

Dne 26.6.2012 paní R.J. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o „čísla jednací korespondence s firmou A. P. Investment s.r.o., a to jak přijatých, tak odeslaných“.

Informace jí byly poskytnuty dne 3.10.2012.