25/2021

Dne 30.8.2021 pan R.P. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací následujícího znění:

1) Žádám o zaslání starší varianty studie - projektu, jak je uvedeno v zápise dopravního výboru ze dne 18.5.2020 bod 7
2) Žádám o zaslání aktuální studie - projektu využití celého okolí (kruhové křižovatky a aut. zastávka na ulici Starochuchelská), jak je uvedeno v zápise dopravního výboru ze dne 10.5.2021 bod 3.
3) Žádám o zaslání objednávky na poslední studii, která se týká prostoru nám. Omladiny a případné kruhové křižovatky.
4) Žádám o zaslání faktury a uvedení kdo studii dělal a jaké firmy byli osloveny.
5) Žádám o informaci, kdo navrhl vypracování této studie (dopravní výbor - zastupitel atd).
6) Žádám o informaci, jestli byla tato studie odhlasována zastupitelstvem MČ V.Chuchle.
7) Žádám o informaci v jaké fázi je příprava této kruhové křižovatky.

Informace mu byly poskytnuty:

K otázce č. 1:
Zasíláme Vám nákres kruhové křižovatky, který byl podnětem k projednání na dopravním výboru.
K otázce č. 2:
K dnešnímu dni nebyla studie zpracována.
K otázce č. 3:
Zasíláme Vám objednávku vč. nabídky.
K otázce č. 4:
Vzhledem k tomu, že aktuálně ještě není studie zpracována, tak nebyla ani vystavena žádná faktura. Byla oslovena projekční kancelář Ing. arch. Petr Kouřimský a DIPRO s.r.o. Společnost DIPRO s.r.o. nebyla vybrána z důvodu časové vytíženosti.
K otázce č. 5:
Vypracování studie navrhl dopravní výbor.
K otázce č. 6:
Vzhledem k tomu, že aktuálně ještě není studie zpracována, tak nebylo možné studii Zastupitelstvu městské části předložit.
K otázce č. 7:
Nyní se čeká na dodání studie.