26/2021

Dne 2.9.2021 pan J.B. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací následujícího znění:

1. Termín zahájení a dokončení stavby Rekonstrukce ul. Na Cihelně
2. Kontakt na zhotovitele (tel. číslo na stavbyvedoucí/hlavní stavbyvedouci) v případě problémů a nutnosti koordinace
3. Kontakt na zástupce objednatele (tel. číslo na Technicky Dozor Investora) v případě problémů a nutnosti koordinace
4. Zaslání Dopravní Inžernýrské Rozhodnutí
5. Zaslání Dopravní Inženýrské Opatření

Informace mu byly poskytnuty:

K otázce č. 1
Termín zahájení zatím není znám, nedošlo k předání staveniště - plán v září 2021, termín dokončení je 4 měsíce ode dne zahájení realizace.

K otázce č. 2 a 3
Telefonní kontakt na zhotovitele a kontakt na zástupce objednatele nemohu poskytnout, neboť se dle vyjádření našeho právního oddělení jedná o osobní údaj, který není možné zveřejnit ani na základě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

K otázce č. 4
Dopravní Inženýrské Rozhodnutí zatím nebylo vydáno.

K otázce č. 5

Dopravní Inženýrské Opatření zatím nebylo vydáno.