27/2012

Dne 16.10.2012 advokátní kancelář KST & D podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o „kopie povolení k pořádání výstav "Klusácké koně" v termínech 1. - 5. září 2010 a 7. - 12. září 2011.

Informace jí byly poskytnuty dne 22.10.2012.