27/2021

Dne 23.9.2021 pan R.P. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací následujícího znění:

1) Od jakého data platí Rodinné centrum nájemné 7000,- za pronajaté prostory používané na (komunitní kavárnu), které bylo zastupitelstvem zvýšeno dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě č. N/1445/2020. který byl odhlasován na zastupitelstvu dne 14.12.2020 na návrh finančního výboru ze dne 7.12.2020, a který jako datum účinnosti uvádí datum 1.4.2021.

2) Má Rodinné centrum do dne tohoto dotazu, zaplacené veškeré své pohledávky, které pramení ze smlouvy č. N/1445/2020 a dodatku č. 1 - (nájemné. PRE, vodu, atd.)

3) Pokud RC nemá veškeré své smluví závazky pramenící ze smlouvy č. N/1445/20250 zaplacené, prosím o uvedení celkové částky (pokud to není možné, stačí mi informace, jestli je celková pohledávka větší než 10 000,-).

4) Při projednání nájemní smlouvy na objekt v ulici Kazínská 8/5 pro rodinné centrum, na zastupitelstvu dne 14.9.2020, kterou doporučil ke schválení finanční výbor na svém zasedání 7.9.2020, bylo odhlasováno usnesení, kde se jasně uvádí, co bude předmětem nájemní smlouvy --- nebytový prostor---. V následně přijaté smlouvě s platností od 1.10.2020, kterou za MČ podepsala paní Felix se v hlavě II píše, že ----- Nájemce zároveň získává právo užívat prostranství před objektem --- ..... Můj dotaz tedy je, jak se do jasně specifikovaných mantinelů smlouvy, kterou odhlasovalo zastupitelstvo, dostal bod č. 8, a kdo ho schválil.

Informace mu byly poskytnuty:

K otázce č. 1, 2 a 3:
Zasíláme Vám reference odboru daní smluv a poplatků ÚMČ Praha - Velká Chuchle.

K otázce č. 4:
Finální podobu smlouvy připravil Ing. Barcal a Mgr Lenka Felix na základě společného jednání.