29/2021

Dne 24.11.2021 pan R.P. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací následujícího znění:
Ve smlouvě (Smlouva o partnerství a spolupráci) - Společnost Notigo Agency s.r.o podepsané dne 10.9.2021 se v Hlavě II. Bod 3 uvádí, že Poskytovatel ( Společnost Notigo Agency s.r.o) zařadí na seznam hostů celkem 15 jmen, které mu Partner (Velká Chuchle) poskytne - zašle na adresu krystof@notygo.cz

1) Žádám proto o informaci, která jména byla na základě informací od (Velké Chuchle) vložena do (GUESTLISTU)
a) 5 jmen do VIP sekce
b) 10 jmen na normální vstupné

Informace mu byly poskytnuty:

K požadavku č. 1) žádosti:
a) 3 VIP vstupenky:  Mgr. Martin Melichar (3x)
b)  Regulérní vstupné (8 ks):
Kronikář - Mgr. T.H., T.H., J.N.
Ředitelka MŠ - J.P., T. P., J.M.
J.P., L.P.