3/2010

Dne 8.3.2010 pan J.D. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí této informace:

„Informace k právnímu vztahu (nájem) k parc. č. 1027/2, k.ú.Velká Chuchle"

Informace mu byla v zákonné lhůtě poskytnuta.