3/2012

Dne 2.2. 2012 Ing. J.Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, zda bude zveřejněn jeho článek k nadjezdu. Informace, že jeho žádost byla postoupena Redakční radě CHZ, mu byla poskytnuta v zákonné lhůtě dne 16.2.2012.