3/2013

Dne 4.2.2013 p. Ing. J. Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se plnění usnesení ZMČ č. 10/2012 bod 10/4-1, smlouvy o pronájmu a provozu elektromobilu od ČEZ a.s., nákladů na Chuchelský zpravodaj v r. 2012 včetně poštu kusů výtisků na jedno vydání.

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty.