3/2017

Dne 23.2.2017 pan D.H. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se poskytnutí "kopie Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb., pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě, vytvořené podle paragrafu 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě".

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
MČ Praha-Velká Chuchle sestavuje zkrácený rozsah výše uvedené Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě a požadovanou tabulku č. 1 nesestavuje.