3/2021

Dne 14.1.2021 pan JUDr. J.V. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace, týkající se

„sdělení, jakým způsobem, bude v době uzavírky ulice Podjezd v rámci optimalizace trati Praha Smíchov - Radotín v roce 2021 zajištěna dostupnost autobusové zastávky Malá Chuchle pro chodce směřující na autobusovou zastávku z Malé Chuchle, konkrétně z ulice Zbraslavská".

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

podrobné informace k plánovaným úpravám na „železnici" v Malé Chuchli v rámci stavby Optimalizace trati Smíchov - Radotín I. etapa jsou zveřejněny na www.chuchle.cz/rozvojchuchle/optimalizacetratiPraha-Smíchov(mimo)-Radotín(mimo)-I.etapa/harmonogrampracívMaléChuchli.

Z výše uvedených informací vyplývá, že v případě uzavření ulice Podjezd bude nutné použít provizorní železniční přejezd, který tak propojí ulici Zbraslavská (jeho zprovoznění je plánováno od 1.4.2021).