30/2021

Dne 25.11.2021 pan P. Ch. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací následujícího znění:

1) Kolik čestných občanství městské části a cen městské části dle zákonné úpravy (ve smyslu § 10 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a předcházející právní úpravy) Vaše městská část udělila v jednotlivých letech od roku 1993 až do současnosti (v případě, že Vaše MČ vznikla později, tak od data vzniku Vaší městské části). Zároveň Vás žádám o poskytnutí informace, zdali pro udělování čestných občanství má Vaše MČ speciálně upravena pravidla (případně bych chtěl požádat o jejich zaslání), nebo postupujete podle obecné zákonné úpravy.

Informace mu byly poskytnuty:

K otázce č. 1:
Městská část Praha - Velká Chuchle od svého vzniku v roce 1990 neudělila žádné čestné občanství ani cenu městské části. Pro udělování čestných občanství nemá stanovená žádná pravidla.