30 let založení městské části Praha - Velká Chuchle

24.11.2020

Třicet let městské části Praha - Velká Chuchle

Psal se 24. listopad 1990. O týden dříve bylo připomenuto roční výročí začátku sametové revoluce a Praha žila jednodenní návštěvou amerického prezidenta George Bushe staršího. Děti ten den šly do školy, v obchodech a chuchelských provozovnách probíhal běžný předvíkendový provoz, večer promítalo kino a především se konaly volby do zastupitelstev obcí. K významné změně došlo v budově současné chuchelské radnice. Viditelná však byla o něco později s nástupem zvoleného zastupitelstva. Z budovy Místního národního výboru Velká Chuchle (MNV Velká Chuchle) se stal Místní úřad městské části Praha - Velká Chuchle a nově vznikla městská část Praha - Velká Chuchle, kterou tvořily a dosud tvoří dvě katastrální území: Malá Chuchle a Velká Chuchle.
Vstoupil totiž v platnost zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, kterým byly zavedeny městské části. Těch bylo zprvu včetně naší městské části 56, o dva roky později vznikla navíc ještě městská část Praha - Troja, a celkový počet 57 městských částí zůstal nezměněný do dnešní doby.
Co konkrétně rozhodnutí o vzniku městských částí pro Chuchli znamenalo?
Po 68 letech se opět do jednoho samosprávného celku spojily Malá a Velká Chuchle, když byly rozhodnutím od stolu rozděleny v roce 1922 zákonem o Velké Praze (Malá Chuchle se jako součást XVI. obvodu stala součástí Prahy, Velká Chuchle byla až do roku 1968 samostatnou obcí a zjednodušeně řečeno součástí Středočeského kraje a okresu, který ve stejném roce nesl název Praha-západ). Městská část Praha - Velká Chuchle se stala samostatným celkem s voleným zastupitelstvem a starostou a vlastním úřadem v čele s tajemníkem. Prvním starostou městské části byl zvolen zastupitelstvem městské části 10. prosince 1990 Ing. arch. Jiří Prek, tajemnicí byla už od léta Josefa Šumová. Pro zajímavost je možné uvést, že jedním z prvních usnesení zastupitelstva bylo pozastavení problematické výstavby areálu ČSAD mezi Malou a Velkou Chuchlí (kde dnes stojí hobbymarket Hornbach a staví se supermarket LIDL), když uvedená firma zde již proinvestovala 35 mil. Kč.
Nová městská část byla součástí správního obvodu Praha 5, což znamenalo, že celou řadu záležitostí (např. povolování staveb) řešil smíchovský úřad. Změna nastala až 1. července 2001, kdy vznikl správní obvod Praha 16 a tuto agendu převzal úřad v Radotíně. Městská část Praha - Velká Chuchle v témže roce získala svůj znak a prapor a z místního úřadu se stal úřad městské části. Na postu starosty městské části se mezitím vystřídali Ing. František Lapáček (1994 - 1996), Stanislav Fresl (1996 - 2010 a 2014 - 2018), Mgr. Martin Melichar (2010 - 2014) a Mgr. Lenka Felix (2018 - dosud). Počet členů zastupitelstva osciloval mezi devíti (od roku 1994) a třinácti (v současnosti) v návaznosti na rostoucí počet obyvatel a problémů, které museli zastupitelé za uplynulých třicet let řešit. Radostné a méně radostné chvíle městské části připomíná galerie třiceti fotografií s doplňujícími informacemi.
Mgr. Tomáš Hromádka
kronikář městské části Praha - Velká Chuchle

1990 - Kostel sv. Jana Nepomuckého byl v havarijním stavu, vchodové dveře byly otevřené, a proto byl

1991 - Na dostihovém závodišti byla dokončena dostihová tribuna. Rok ilustruje článek z dobového tis

1992 - Městská část Praha – Velká Chuchle převzala od Obvodního podniku bytového hospodářství Praha

1993 - Probíhala výstava Klubového domu v centru obce, kterým měla být rozšířena nabídka služeb v ob

1994 - V tomto roce byla mimo jiné dokončena rekonstrukce kostela sv. Jana Nepomuckého a to slavnost

1995 - Starosta ing. Frantisek Lapáček při projevu k 50. výročí války v kině 1995

1996 - slavnostní otevření knihovny 6.5.1996.jpg

1997 - stavba kanalizace U Bažantnice

1998 - zastupitelstvo 1998 - 2002

1999 - zookoutek

2000 - Odhalení nápisu

2001 - slavnostní svěcení praporu

2002 - povodeň

2003 - SDH Praha - Velká Chuchle

2004 - sázení lípy Evropy

2005

2006 - ul. Mezichuchelská

2007 -masopust

2008 - kanalizace, vodovod

2009 - posvícení

2010 - slavnostní křest knihy

2011 - Chuchelští ochotníci

2012 - slavnostní otevření přístavby ZŠ

2013 - povodeň

2014 - setkání seniorů v Klubovém domě

2015 - Zlatý erb

2016 - otevření Hornbachu

2017 - výstava Českého svazu chovatelů

2018 - stoleté výročí Československé republiky - sázení lípy

2019 - Chuchelské vinobraní