3/2014

Dne 7.5.2014 pan J.K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se dotazu, kdy bude ZMČ projednána žádost a následně žadateli zasláno usnesení k jeho žádosti zaevidované v podací knize pod Č.j. 2650/2013-Stavební odbor.

Informace mu byla v zákonné lhůtě poskytnuty.