3/2015

Dne 14.4.2015 Mgr. L.D. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se zaslání smluv (včetně všech dodatků) uzavřených se subjekty TSE spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Mánesova 390/74, PSČ 371 52 (IČ 15771946) či euroAWK s.r.o. se sídlem Praha 10 - Vršovice, Konopišťská 739/16, PSČ 100 00 (IČ 43965717).

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
MČ Praha - Velká Chuchle s výše uvedenými společnostmi v minulosti ani v současnosti neuzavřela žádné smlouvy dle uvedeného výčtu..