4/2012

Dne 1.3.2012 Ing. J.Š. podle zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí kopií smlouvy a všech pozdějších dodatků na přístavbu ZŠ Charlotty Masarykové. Dne 14.3.2012 bylo vydáno rozhodnutí o neposkytnutí kopií smluv z důvodu písemného nesouhlasu zhotovitele.