4/2016

Dne 2.8.2016 pan Ing. P.S. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí následujících informací ve věci "Seznamu pravomocných pokut udělených ÚMČ Praha - Velká Chuchle za období od 1.1. 2014 - 31.7.2016; výpisů z účetnictví - obratová předvaha po analytických účtech za období 1.1. 2014 - 31.12. 2014, 1.1. 2015 - 31.12. 2015 a 1.1. 2016 - 31.7. 2016".

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
Žadateli bylo po úhradě nákladů zasláno CD s požadovanými seznamy za období roku 1.1.2014 - 31.7.2016; Seznam pravomocných pokut udělených v tomto období a výpisy z účetnictví (obratová předvaha) jsou k nahlédnutí v budově ÚMČ Praha-Velká Chuchle (odbor účetnictví a správy majetku).