4/2022

Dne 17.3.2022 pan Mgr. et Mgr. Ing. J. T., CIPP/E, advokát požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí níže uvedených dokumentů týkající se podnětu na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na parc.č. 476 v k.ú. Velká Chuchle ve znění:

1) podnět na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (Úpn SÚ HMP), Úprava VPS na parc.č. 476 v k.ú. Velká Chuchle předložený investorem akce SENIOR PARK VELKÁ CHUCHLE Areál domova s pečovatelskou službou a domy s byty pro seniory, panem Mgr. Pavlem Klánem, ze dne 10.9.2013,

2) stanovisko výboru stavebního a územního plánu ze dne 11.11.2013 k podnětu dle bodu 1 výše,

3) zápis z jednání výboru stavebního a územního plánu ze dne 11.11.2013.

Informace mu byly poskytnuty:

K otázce č. 1:
Zasíláme Vám předmětný podnět na změnu Úpn SÚ HMP zaevidovaný městskou částí dne 10.9.2013 pod č.j. 2023/2013 předložený investorem akce SENIOR PARK VELKÁ CHUCHLE Areál domova s pečovatelskou službou a domy s byty pro seniory.

K otázce č. 2:
Stanovisko výboru stavebního a územního plánu obsahuje Zápis č. 7/2013 z jednání stavebního výboru, který se uskutečnil dne 11.11.2013 (viz závěr bodu č. 1).

K otázce č. 3:
Zápis č. 7/2013 ze dne 11.11.2013 z jednání předmětného výboru je zveřejněn na www.chuchle.cz/samospráva/zápisyzvýborůZMČ/2013/výborstavebníaúzemníhoplánu/07/.
K tomu upozorňujeme na zveřejněný zápis ze zasedání ZMČ na webových stránkách MČ (www.chuchle.cz/samospráva/zápisyzjednáníZMČ/2013/09), který tuto problematiku probíral v rámci stavebních záležitostí v bodu 5.2. (viz zápis č. 9/2013 ze dne 18.11.2013, str. 8).