4/2010

Dne 15.3.2010 paní J.Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí těchto informací:

 „Kopie dvou nájemních smluv týkajících se pozemku par.č. 1027/2, v k.ú. Velká Chuchle".

 Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty.