4/2011

4/2011

Dne 16.2.2011 pan D.Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o tuto informaci:
"Vyhledání dokumentace a kolaudačního rozhodnutí k RD Pod Akáty 79/8, v k. ú. Velká Chuchle"

Žádost byla v zákonné lhůtě poskytnuta.