4/2013

Dne 27.2.2013 p. Ing. J. Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se problematiky Územního plánu, přemístění zastávky BUS 172 a provozu těžké dopravy v ul. Na cihelně.

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty.