4/2014

Dne 7.5.2014 pan J.K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se dotazu ohledně převzetí vodohospodářského majetku PVK, resp. PVS od MČ, jak bylo starostou informováno na zasedání 06/2013/Různé a kdy budou čerpadla vyměněna za výkonější, která by stíhala i v případě budoucích záplav. 

Informace mu byla v zákonné lhůtě poskytnuty.