5/2015

Dne 22.5.2015 spol. Business Media CZ, s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se investičních plánů MČ pro rok 2015, které budou financovány z rozpočtu MČ, příp. z jiných veřejných rozpočtů.

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
1. Název projektu: Rozšíření MŠ ve Velké Chuchli
stručný popis projektu: jedná se o přístavbu 1. PP, kde rozšířením stávající společenské místnosti a lehárny vznikne prostor pro nové oddělení školky pro 25 dětí,
rozpočet projektu: 3 mil. Kč,
plánovaný termín započetí projektu: 08/2015,
předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 06-07/2015.

2. Název projektu: Rozšíření a přístavba ZŠ Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli
stručný popis projektu: jedná se o přístavbu dvoupodlažního pavilonu na místě stávajícího přízemního pavilonu družiny, rozšířením dojde ke vzniku 6 učeben,
rozpočet projektu: odhadem 25 mil. Kč,
plánovaný termín započetí projektu: 10-11/2015 jen demolice stávajícího objektu,
předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: demolice 08-09/2015, výstavba nového pavilonu proběhne až v roce 2016.