5/2020

Dne 17. 2. 2020 pan R.P. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, obsahující dvě otázky, a to: zda byly vyplaceny odměny zaměstnancům Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle v období od prosince 2018 do ledna 2020 v členění dle jednotlivých měsíců v anonymizované formě s ohledem na ochranu jejich osobních údajů a zda v období měsíce února 2020 proběhla jakákoliv úřední (tzn. evidovaná) komunikace mezi Úřadem městské části Praha – Velká Chuchle (pověřenými zaměstnanci, starostkou, místostarostou) a spol. TV Nova s.r.o. ve věci informací anebo správy dat anebo poskytování služby sdíleného datového úložiště – blogu, který využívá provozovatel webových stránek chuchle.bolg.cz“

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

1) V prosinci 2018 a v lednu 2020 nebyly vyplaceny žádné odměny zaměstnancům městské části zařazeným do úřadu městské části. V únoru 2019 byla vyplacena celková odměna v kapitole (paragrafu) 6171 (činnost místní správy) ve výši 50.000,- Kč. V červnu 2019 byly vyplaceny odměny v celkové výši 158.000,- Kč, z toho v kapitole 6171 ve výši 128.000,- Kč a v kapitole 2212 (silnice) ve výši 30.000,- Kč. V listopadu 2019 byly vyplaceny odměny v celkové výši 207.000,- Kč, z toho v kapitole 6171 ve výši 180.000,- Kč a v kapitole 2212 ve výši 27.000,- Kč.

2) V období měsíce února 2020 neproběhla žádná komunikace mezi Úřadem městské části Praha – Velká Chuchle (pověřenými zaměstnanci, starostkou či místostarostou) a spol. TV Nova s.r.o. ve věci informací anebo správy dat anebo poskytování služby sdíleného datového úložiště – blogu, který využívá provozovatel webových stránek chuchle.blog.cz.