5/2021

Dne 29.1.2021 pan JUDr. J.V. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace, týkající se

„sdělení zda a případně v jakých úsecích a časových intervalech bude v roce 2021 uzavřena cyklotrasa A 1 v souvislosti s rozšířením ulice Strakonická. Dále váš žádám též o sdělení informace, kudy bude v době případného uzavření cyklotrasy A 1 vedena objížďka (a to především s ohledem na plánovanou uzavírku cyklotrasy A 111 v ulici Zbraslavská v rámci optimalizace železniční trati Praha Smíchov - Radotín v období od 19. března do 8. září 2021)"

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
cyklostezka bude uzavřena od 12/3 do 8/9/2021 (to je údaj oficiálního uzavření uvedeného v DIO vydaném OVDŽP ÚMČ Praha 16 - Radotín), reálně ji v úsecích, kde se nebude moc pracovat, nebude zhotovitel otvírat (uzavírka cyklostezky cca: 22/3 - 15/5 a 2/6 - 3/7/2021).

O bližší informace je nutno požádat společnost EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice (www.eurovia.cz), příp. uvedený odbor ÚMČ Praha 16 - Radotín.