5/2022

Dne 4.5.2022 pan Mgr. D. B. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací pro sledované období od 1.12.2018 do 15.4.2022 ve znění:

1. V rámci pozitivního rozhodnutí Vašeho příslušného útvaru (oddělení/odboru) došlo k odstranění kolika stromů z území Vaší městské části?
2. Na základě rozhodnutí - viz bod 1), bylo Vaším příslušným útvarem rozhodnuto o náhradní výstavbě kolika stromů?
3. Jaký počet stromů byl odstraněn bez příslušného povolení (pokud je uvedené Vašim příslušným útvarem evidováno)?
4. Jaký počet nové výsadby stromů je Vašim příslušným útvarem evidován, a to nezávisle na bodu 2)?

Informace mu byly poskytnuty:

K otázce č. 1:
odstranění stromů - rok 2018 - 9 ks, rok 2019 - 170 ks, rok 2020 - 19 ks, rok 2021 - 42 ks a do dne 15.4.2022 - 16 ks.

K otázce č. 2:
náhradní výsadba stromů - rok 2018 - 12 ks stromů a 100 keřů, rok 2019 - 818 ks, rok 2020 - 20 ks, rok 2021 - 33 ks stromů a 230 keřů, do dne 15.4.2022 - 48 ks.

K otázce č. 3:
žádný.

K otázce č. 4:
žádný.