5/2009

Dne 18.5.2009 pan O.L. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí této informace:

„Písemné odpovědi pana starosty Fresla firmě Finep a.s. na dopis generálního ředitele Ing. Jiřího Pecháčka.“

Informace mu byla v zákonné lhůtě poskytnuta.
(Dopis odeslán poštou dne 28.5.2009).