5/2011

Dne 17.2.2011 požádala Mgr. Bc. B.K.J o vyčíslení správních řízení ve věcech pokojného stavu.
Žádost dosud nebyla vyřízena z důvodu nezaplacení poplatku.