5/2013

Dne 27.2.2013 pan R.P. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se problematiky Pečovatelské služby Velká Chuchle (vozidlo, náklady na vozidlo, počet klientů, finanční úhrada za výkony, konkrétní úkony a počet, odměny pečovatelek, struktura nákladů na PS, počet pečovatelek a jejich úvazek, rozvoz jídla v r. 2013).

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty.