6/2011

Dne 24.3.2011 požádala R.J. o informaci - nahlédnutí do stavebního rozhodnutí stavby RD manž. Pipkových a Chvojkových.
Nahlédnutí jí bylo umožněno na místě.