6/2012

Dne 9.3.2012 pan Jaroslav Tůma podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o tuto informaci:
poskytnutí informace na zpracování seminární práce ohledně 2ks jerlínů japonských"
Žádost byla v zákonné lhůtě poskytnuta.