6/2015

Dne 18.6.2015 pan M.P. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se částky, kterou MČ Praha Velká Chuchle vybrala v ulici Nad Libří za zábor veřejných prostor, tj. chodníků případně vozovky v roce 2012 - 2015 s uvedením jména poplatníků.

Informace mu byly v zákonné lhůtě částečně poskytnuty:
V roce 2012 - celkem   1.496,- Kč
V roce 2013 - celkem   3.000,- Kč
V roce 2014 - celkem 15.020,- Kč
V roce 2015 - celkem          0,- Kč

Co se týká jméno poplatníka - není možné sdělit jméno poplatníka bez jeho souhlasu,  a to v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.