6/2016

Dne 29.8.2016 pan R.M. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se zaslání všech darovacích smluv a všech smluv o smlouvě budoucí darovací, které uzavřel úřad od 1.1.2014 do 25.8.2016.

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
MČ Praha - Velká Chuchle od 1.1.2014 do 25.8.2016 uzavřela šest smluv, které byly zaslány žadateli do datové schránky, a to:
s občanským sdružením R TEAM se sídlem Ovčí hájek 2169, 158 00  Praha 5 (3 smlouvy),
se spolkem Kolo pro život, z.s. se sídlem Moravská 1687/34, 120 00  Praha 2 - Vinohrady (2 smlouvy),
se společností Touax s.r.o. se sídlem Křižíkova 34, 186 00  Praha 8 - Karlín (1 smlouva).

Do smluv je možné nahlédnout v budově ÚMČ Praha - Velká Chuchle.