6/2022

Dne 18.5.2022 spolek CZEPA, z.s. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

1. Disponuje váš úřad městské části bezbariérovými byty?
2. Pokud ano - V jakém celkovém počtu?
3. Pokud ano - Kolik je bezbariérových bytů aktuálně volných/neobsazených?
4. Žádáme o webový odkaz, kde se uvádí informace o podmínkách pronájmu bezbariérových bytů.
5. Plánujete výstavbu bezbariérových bytů pro Vaše občany?
6. Pokud ano, v jakém časovém horizontu?
7. Pokud bezbariérové byty nemáte, jak řešíte situaci zajištění bydlení obyvatel se zdravotním postižením?

Informace mu byly poskytnuty:

K otázce č. 1) -
MČ Praha - Velká Chuchle nedisponuje bezbariérovými byty.

K otázce č. 2) a 3) -
Bez relevantní odpovědi.

K otázce č. 4) -
MČ Praha - Velká Chuchle žádný webový odkaz nemá.

K otázce č. 5) -
MČ Praha - Velká Chuchle neplánuje výstavbu bezbariérových bytů.

K otázce č. 6) -
Bez relevantní odpovědi.

K otázce č. 7) -
MČ Praha - Velká Chuchle v minulosti ani v současné době nemusela řešit problematiku zajištění bydlení obyvatel se zdravotním postižením.